2024-05-31 Gæfa från Kronogård på Sundabakki

Gæfa är grundinriden! Ryttare är Malin Paulsson på Sundabakki!