Betäckningsregler gällande hingsten: Arthur från SundsbergKval, SE2014106548
Hästpass lämnas till hingsthållaren vid ankomst.
Vi kommer att ta hand om ert sto efter bästa förmåga och se till att hon har det bra. Stoet ska vara minst veterinärvårdsförsäkrat.
Vi tar ej ansvar för skador eller förlust av sto/föl som lämnas hos oss. Ej heller för skador som stoet/fölet orsakar på andra hästar eller personer.
Betäckningsavgift Språngavgift: 3000 kr inkl. moms och betalas till bankgiro
5858-8393 innan ankomst.
90-dygnsavgiften är 3500 kr inkl. moms och betalas mot faktura 90 dagar efter
konstaterad dräktighet.
Betesavgift är 40 kr inkl. moms/dygn och betalas när stoet hämtas.
SIF’s stoavgift betalas till SIF Avel innan stoet kommer. Kostnad för ultraljud och övriga gynekologiska
behandlingar betalas när stoet hämtas.
Hingsthållaren förbinder sig att;
Omedelbart underrätta stoägaren vid skada eller sjukdom hos sto/föl. Hingstägaren äger rätt    att för djurets bästa vid behov tillkalla veterinär eller transportera hästen till djursjukhus även om stoägaren ej kunnat nås. Kostnader för detta skall betalas av stoägaren.
Stoägaren är medveten om att;
• stoet skall vara oskodd runt om
• stoet skall vara stelkramps och influensa vaccinerad samt minst veterinärvårdsförsäkrad
• sto o föl äldre än 8 veckor skall vara avmaskade före ankomst
• intyg om negativt vaginalt bakt.prov krävs från sto som tidigare gått gall, fött dött föl.
• Hingstägaren äger rätt att kvarhålla sto o ev. föl till dess full betalning skett

Stoägaren garanterar att sto/föl eller annan häst där stoet varit uppstallad de senaste 3 veckorna inte visat symptom på smittsam sjukdom. Ägaren garanterar att hästarna ej haft kvarka eller varit i kontakt med kvarkasmittade hästar under de senaste 3 månaderna.
Kontrakt kommer att skrivas vid ankomst.